Regulamin

Regulamin

Regulamin

Regulamin

Regulamin

Informacje / Regulamin
Regulamin

 

1.Informacje ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług przez witrynę ewka.lt .
2.Sprzedającym i właścicielem  jest  UAB  MTZ Trade (dalej –Sprzedawcą)
2.Zamówienia
1. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę serwisu ewka.lt .
2. Zakupu mogą dokonać wyłącznie osoby fizyczne (pełnoletnie),posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, instytucje oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
3. W zamówieniu (w koszyku), klient wskazuje:
- adres, na jaki ma być dostarczony towar oraz adres na jaki ma być wystawiona faktura (jeżeli klient wybiera taką opcję potwierdzenia zakupu).
- zamawiany towar
- sposób dostawy
- sposób płatności
4. Prawidłowo złożone zamówienie potwierdzane jest systemową, automatyczną wiadomością na adres e-mail wskazany przez użytkownika.
5. Zamówienia są realizowane zgodnie z kolejnością ich otrzymywania do momentu wyczerpania zapasów w magazynie (o ewentualnym braku zamówionego tytułu powiadamiamy za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie).
6. Wszystkie ceny na stronie www.ewka.lt podane są w litach  (LT) i zawierają podatek VAT (PVM). Zamieszczone na naszych stronach www.ewka.lt ceny  mogą ulec  zmianie (np. wskutek zmian cen wydawnictw). Klient jest o takiej zmianie informowany i może anulować zamówienie.
7. Każdy klient otrzymuje od nas dowód zakupu Fakturę VAT(PVM). Jeśli faktura ma być na firmę należy podać nazwę, dane oraz  numer (PVM) firmy. Dokonując zakupu w księgarni klient automatycznie zgadza się na wystawienie faktury bez podpisu.
8. Zamawiający zobowiązany jest do odebrania przesyłki.
9. W przypadku zwrotu przesyłki do nadawcy (po nieodebraniu jej pod wskazanym przez klienta adresem) ponowne wysłanie książek będzie możliwe po wcześniejszym wniesieniu opłaty za zwrócony towar.
10.Wysłany towar do momentu wpłaty należności za niego jest własnością firmy .
11. Złożone zamówienie może być anulowane tylko drogą telefoniczną:
Biuro obsługi klienta: +370 640 44670
Anulować można tylko zamówienia, które nie zostały jeszcze zrealizowane.
3.Czas realizacji, dostawy i formy płatności
1.Realizacja zamówienia trwa przeciętnie 1-3 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia. Do tego należy doliczyć okres, jaki firma transportowa potrzebuje na dostarczenie przesyłki do adresata i jest to:
 dla przesyłki kurierskiej 1-2 dni, 
dla przesyłki pocztą (AB Lietuvos paštas)  2-7 dni
Zamówienia otrzymane do godziny 12.00 będą realizowane tego samego dnia. Zamówienia po tej godzinie będą realizowane dnia następnego a co za tym idzie, okres oczekiwania na dostarczenie towaru ulegnie wydłużeniu o 1 dzień. Jednocześnie pragniemy poinformować że termin dostawy może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od firmy ( nie ponosimy odpowiedzialności za nieterminowe dostarczanie przesyłki przez firmy kurierskie).
2. Płatność należy dokonywać przelewem - przesyłka zostanie wysłana po wpływie pieniędzy na rachunek bankowy firmy:
LT944010042403518622
lub poprzez system zbioru płatności Foxtransfers
4. Koszty i formy dostawy
1. Przesyłki pocztą (AB Lietuvos paštas)  - 8 LT
2.Księgarnia realizuje wysyłki za granicę Litwy.Koszt zamówienia zostaje powiększony o opłatę kuriera,która uzależniona jest od kraju docelowego.
5. Zwroty i reklamacje
1.Zgodnie z ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów klient ma prawo do zwrotu zakupionego towaru bez względu na przyczynę w ciągu 14 dni od daty doręczenia przesyłki. Przed  tym informując  Sprzedawcę za pomocą:
E-mailu sklep@ewka.lt
Telefonicznie +370 640 44670
2. Zakupiony towar podlega zwrotowi pod warunkiem, że :
- nie nosi śladów użytkowania,
- nie posiada wad i zniszczeń,
- towar znajduje się w oryginalnym i nienaruszonym opakowaniu
3. Do odsyłanej przesyłki należy dołączyć dowód zakupu (faktura VAT(PVM)). Sklep zwróci kupującemu kwotę równą cenie produktu wyszczególnionej na fakturze.Zwrot nastąpi przelewem na konto wskazane przez kupującego, w przeciągu pięciu dni od otrzymania przesyłki.
4. Koszty wysyłki nie podlegają zwrotowi.
5. Informujemy również, iż nie przyjmujemy przesyłek nadanych za pobraniem.
6. Wyłączenie odpowiedzialności
1. Firma nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowane zamówienia z przyczyn  technicznych (wadliwe działanie sieci Internet, wyczerpany nakład u wydawcy).
2. Firma nie ponosi również odpowiedzialności za zamówienia dokonywane przez osoby trzecie wykorzystujące adres e-mail oraz hasło Użytkownika bez jego wiedzy.
7. Ochrona danych osobowych
1. Gwarantujemy swoim klientom ochronę danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem tj. zgodnie z ustawą (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804). Dane klientów są wykorzystywane tylko do realizacji zamówień, prowadzenia statystyk sprzedaży.
2.Klient dokonujący zakupy w sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail do Sprzedawcy oraz na przetwarzanie przez sklep ewka.lt jego danych osobowych w celu wypełnienia ankiety wraz z opiną o dokonanej transakcji w sklepie ewka.lt.
8. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Ewentualne spory pomiędzy Klientem a Dostawcą, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego .

1.Informacje ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług przez witrynę ewka.lt .

2.Sprzedającym i właścicielem  jest  UAB  MTZ Trade (dalej –Sprzedawcą)

 

2.Zamówienia

1. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę serwisu ewka.lt .

2. Zakupu mogą dokonać wyłącznie osoby fizyczne (pełnoletnie),posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, instytucje oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

3. W zamówieniu (w koszyku), klient wskazuje:

- adres, na jaki ma być dostarczony towar oraz adres na jaki ma być wystawiona faktura (jeżeli klient wybiera taką opcję potwierdzenia zakupu).

- zamawiany towar

- sposób dostawy

- sposób płatności

4. Prawidłowo złożone zamówienie potwierdzane jest systemową, automatyczną wiadomością na adres e-mail wskazany przez użytkownika.

5. Zamówienia są realizowane zgodnie z kolejnością ich otrzymywania do momentu wyczerpania zapasów w magazynie (o ewentualnym braku zamówionego tytułu powiadamiamy za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie).

6. Wszystkie ceny na stronie www.ewka.lt podane są w eurach  (EUR) i zawierają podatek VAT (PVM). Zamieszczone na naszych stronach www.ewka.lt ceny  mogą ulec  zmianie (np. wskutek zmian cen wydawnictw). Klient jest o takiej zmianie informowany i może anulować zamówienie.

7. Każdy klient otrzymuje od nas dowód zakupu Fakturę VAT(PVM). Jeśli faktura ma być na firmę należy podać nazwę, dane oraz  numer (PVM) firmy. Dokonując zakupu w księgarni klient automatycznie zgadza się na wystawienie faktury bez podpisu.

8. Zamawiający zobowiązany jest do odebrania przesyłki.

9. W przypadku zwrotu przesyłki do nadawcy (po nieodebraniu jej pod wskazanym przez klienta adresem) ponowne wysłanie książek będzie możliwe po wcześniejszym wniesieniu opłaty za zwrócony towar.

10.Wysłany towar do momentu wpłaty należności za niego jest własnością firmy .

11. Złożone zamówienie może być anulowane tylko drogą telefoniczną:

Biuro obsługi klienta: +370 640 44670

Anulować można tylko zamówienia, które nie zostały jeszcze zrealizowane.

 

3.Czas realizacji, dostawy i formy płatności

1.Realizacja zamówienia trwa przeciętnie 1-3 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia. Do tego należy doliczyć okres, jaki firma transportowa potrzebuje na dostarczenie przesyłki do adresata i jest to przesyłka kurierska (1-2 dni). 

Zamówienia otrzymane do godziny 12.00 będą realizowane tego samego dnia. Zamówienia po tej godzinie będą realizowane dnia następnego a co za tym idzie, okres oczekiwania na dostarczenie towaru ulegnie wydłużeniu o 1 dzień. Jednocześnie pragniemy poinformować że termin dostawy może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od firmy ( nie ponosimy odpowiedzialności za nieterminowe dostarczanie przesyłki przez firmy kurierskie).

2. Płatność należy dokonywać przelewem - przesyłka zostanie wysłana po wpływie pieniędzy na rachunek bankowy firmy:

LT944010042403518622

lub poprzez system zbioru płatności Foxtransfers

 

4. Koszty i formy dostawy

1. Przesyłka kurierska (Venipak, na terytorium Litwy)  - 2 EUR

2. Księgarnia realizuje wysyłki za granicę Litwy. Koszt zamówienia zostaje powiększony o opłatę kuriera, która uzależniona jest od kraju docelowego.

 

5. Zwroty 

1.Zgodnie z ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów klient ma prawo do zwrotu zakupionego towaru bez względu na przyczynę w ciągu 14 dni od daty doręczenia przesyłki. Przed  tym informując  Sprzedawcę za pomocą:

E-mailu sklep@ewka.lt

Telefonicznie +370 640 44670

2. Zakupiony towar podlega zwrotowi pod warunkiem, że :

- nie nosi śladów użytkowania,

- nie posiada wad i zniszczeń,

- towar znajduje się w oryginalnym i nienaruszonym opakowaniu

3. Do odsyłanej przesyłki należy dołączyć dowód zakupu (faktura VAT(PVM)). Sklep zwróci kupującemu kwotę równą cenie produktu wyszczególnionej na fakturze.Zwrot nastąpi przelewem na konto wskazane przez kupującego, w przeciągu pięciu dni od otrzymania przesyłki.

4. Koszty wysyłki nie podlegają zwrotowi.

5. Informujemy również, iż nie przyjmujemy przesyłek nadanych za pobraniem.

 

6. Wyłączenie odpowiedzialności

1. Firma nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowane zamówienia z przyczyn  technicznych (wadliwe działanie sieci Internet, wyczerpany nakład u wydawcy).

2. Firma nie ponosi również odpowiedzialności za zamówienia dokonywane przez osoby trzecie wykorzystujące adres e-mail oraz hasło Użytkownika bez jego wiedzy.

 

7. Ochrona danych osobowych

1. Gwarantujemy swoim klientom ochronę danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem tj. zgodnie z ustawą (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804). Dane klientów są wykorzystywane tylko do realizacji zamówień i prowadzenia statystyk sprzedaży.

2.Klient dokonujący zakupy w sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail do Sprzedawcy oraz na przetwarzanie przez sklep ewka.lt jego danych osobowych w celu wypełnienia ankiety wraz z opiną o dokonanej transakcji w sklepie ewka.lt.

 

8. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Ewentualne spory pomiędzy Klientem a Dostawcą, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego.

 Informacje